LAO ĐỘNG CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP Ở HÀN QUỐC VỀ NƯỚC CÓ CƠ HỘI TRỞ LẠI LÀM VIỆC

Thực hiện: Vũ Thùy Dương 26/02/2020

Người lao động hiện đang cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc, vẫn có cơ hội được về nước và quay trở lại làm việc. Thông tin trên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra mới đây.