DÒNG CHẢY CỦA TIỀN

BẢN TIN DÒNG TIỀN TRƯA 4/12/2018
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔04/12/2018

ÁP LỰC TĂNG LÃI SUẤT CHO VAY ĐANG GIA TĂNG TẠI NHIỀU NGÂN HÀNG#THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO XỬ LÝ NHIỀU VẤN ĐỀ NÓNG TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 12#EU LÊN KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG VỊ THẾ ĐỒNG EUR SO VỚI USD

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 03/12/2018
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔04/12/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 03/12/2018
- VỐN HOÁ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHÂU Á TĂNG 315 TỶ USD SAU HỘI NGHỊ G20
- MỤC TIÊU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CÒN GẶP NHIỀU THÁCH THỨC
- TÂN TỔNG THỐNG MEXICO BÁN HÀNG LOẠT MÁY BAY CỦA CHÍNH PHỦ

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 03/12/2018
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔03/12/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 03/12/2018
- THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ YÊU CẦU QUYẾT LIỆT XỬ LÝ TÌNH TRẠNG “TÍN DỤNG ĐEN”
- LÀM SAO ĐỂ CÓ THỂ SỚM VÀO NHÓM DẪN ĐẦU ASEAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH?
- THỊ TRƯỜNG NỢ XẤU NHẤT KỂ TỪ NĂM 2008

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 30/11/2018
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔30/11/2018

THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐANG TỐT LÊN# CẢI THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG ĐỂ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI DNNN#GIÁ DẦU CÓ THÁNG TỒI TỆ NHẤT TRONG VÒNG 10 NĂM (bar)

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 30/11
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔30/11/2018

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G20 LIỆU CÓ TẠO THÊM NHIỀU TRIỂN VỌNG VỀ DÒNG VỐN CHO CÁC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI#CẦN QUẢN LÝ CHẶT HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI TRONG KINH DOANH TRỰC TUYẾN#TRỤ SỞ NGÂN HÀNG LỚN NHẤT ĐỨC BỊ LỤC SOÁT ĐỂ ĐIỀU TRA VỀ RỬA TIỀN

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 29/11/2018
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔29/11/2018

TỔNG CỤC THỐNG KÊ : CPI THÁNG 11 GIẢM NHIỀU NHẤT SAU 9 NĂM * VÌ SAO LỢI NHUẬN CAO NHƯNG NỢ XẤU CỦA NHIỀU NGÂN HÀNG VẪN CÓ XU HƯỚNG TĂNG * IMF: GIÀ HOÁ DÂN SỐ CÓ THỂ KHIẾN NHẬT BẢN MẤT ¼ GDP

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 29/11/2018
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔29/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 29/11/2018
- PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH FED KHIẾN CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI KHỞI SẮC
- PHẦN LỚN CÁC DNNVV KHÓ TIẾP CẬN CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU
- IFF: NỢ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH TOÀN CẦU TANG CAO KỶ LỤC

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 28/11/2018
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔28/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 28/11/2018
- THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: TRONG 2019 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ LÀ TRỌNG TÂM
- HSBC: DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NẰM TRONG NHÓM TỰ TIN NHẤT VỀ KHẢ NĂNG THÀNH CÔNG
- TIỀN LƯƠNG TẠI CHÂU Á TĂNG NHANH GẤP 10 LẦN TẠI CÁC ...

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 28/11/2018
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔28/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 28/11/2018
- CẦN NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC CHẤT ĐỂ CẮT GIẢM CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP
- BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG: KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN VAY THẤP,...

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 27/11/2018
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔27/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 27/11/2018
- CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC TRONG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ,...

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 27/11/2018
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔27/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 27/11/2018
- CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: CẦN CÓ GIẢI PHÁP XỬ LÝ HIỆN TƯỢNG ĐƯỢC MÙA MẤT GIÁ TRONG NÔNG NGHIỆP
- BỘ CÔNG THƯƠNG: PHÁT SINH NHIỀU XU HƯỚNG MỚI TRONG CÁC VỤ KIỆN PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
- TỔNG THỐNG MỸ CẢNH BÁO TIẾP ...

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 26/11/2018
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔26/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 26/11/2018
- NGÂN HÀNG TIẾP TỤC CẢNH BÁO LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TIỀN TÀI KHOẢN
- VÌ SAO DÒNG TIỀN CHƯA TRỞ LẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN?
- THANH KHOẢN TẠI THỊ TRƯỜNG CHÂU Á XẤU NHẤT KỂ TỪ 2008

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 26/11/2018
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔26/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 26/11/2018
- LÃI SUẤT TIỀN ĐỒNG TRÊN THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG TIẾP TỤC TĂNG MẠNH
- NGÀNH BẢO HIỂM ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
- NGÀNH THÉP TRUNG QUỐC LAO ĐAO VÌ RỚT GIÁ

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 23/11/2018
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔23/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 23/11/2018
- TỶ GIÁ TRUNG TÂM THIẾT LẬP MỨC CAO KỶ LỤC)
- ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ THAY ĐỔI DIỆN MẠO NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM
- ANH CẢNH BÁO VỀ AN NINH MẠNG DỊP BLACK FRIDAY

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 23/11/2018
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔23/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 23/11/2018
- MỸ ĐIỀU TRA NGÂN HÀNG LỚN NHẤT NHẬT BẢN VỚI CÁO BUỘC RỬA TIỀN
- CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN GIÁ, TRỐN THUẾ GÂY THẤT THU NGÂN SÁCH HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG
- ÁP LỰC CỦA NGÀNH DỆT MAY TRONG NỀN KINH TẾ SỐ