DÒNG CHẢY CỦA TIỀN

AUSTRALIA HẠN CHẾ SỬ DỤNG TIỀN MẶT
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔28/10/2019

ĐBQH: CẦN CÓ GIÁM SÁT CỤ THỂ ĐỐI VỚI QUYỀN TRUY CẬP DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔28/10/2019

KTNN: ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN CÓ QUYỀN KIỆN KHỞI TIỆN NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI KẾT LUẬN
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔28/10/2019

VIỆC MỸ CẤM CÁC CHUYẾN BAY SẼ KHIẾN CUBA THIỆT HẠI KHOẢNG 10 TRIỆU USD
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔28/10/2019

TTCK VIỆT NAM CẦN THÊM CÁC YẾU TỐ HỖ TRỢ ĐỂ KHỞI SẮC HƠN
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔28/10/2019

UBKT: CẦN CÓ LỘ TRÌNH CHO VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨC NĂNG THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN VỀ NHNN
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔28/10/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN NGÀY 28/10/2019
👤Nguyễn Tuấn Anh 🕔28/10/2019

- UBKT: CẦN CÓ LỘ TRÌNH CHO VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨC NĂNG THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN VỀ NHNN
- ĐBQH: PHẢI CÓ GIÁM SÁT CỤ THỂ ĐỐI VỚI QUYỀN TRUY CẬP DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
- WB: CHỈ SỐ TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA VIỆT NAM THUỘC TOP 25 TRÊN THẾ GIỚI

ĐBQH: NÊN HỌC HỎI KINH NGHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỂ THU HÚT NHÂN TÀI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2019

HONG KONG (TRUNG QUỐC) CÔNG BỐ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2019

CÁC CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO VỀ ĐỀ XUẤT BỎ QUY ĐỊNH VỀ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2019