DÒNG CHẢY CỦA TIỀN

ĐBQH: CẦN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN ĐỂ ĐẢM BẢO SỰ CÔNG BẰNG
👤Phóng viên Bản tin Dòng Chảy Của Tiền 🕔11/11/2020

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021
👤Phóng viên Bản tin Dòng Chảy Của Tiền 🕔11/11/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG: PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TÁI TẠO TRONG QUY HOẠCH ĐIỆN VIII TỪ ĐẦU NĂM 2021
👤Phóng viên Bản tin Dòng Chảy Của Tiền 🕔11/11/2020

BỘ GTVT: SẼ THU PHÍ TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ
👤Phóng viên Bản tin Dòng Chảy Của Tiền 🕔11/11/2020

CHƯA THỂ HỖ TRỢ 1 TRIỆU NGƯỜI CÓ LƯƠNG HƯU THẤP DO DỊCH COVID-19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/11/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG KHẲNG ĐỊNH ĐẾN NĂM 2025 PHỦ SÓNG CẤP ĐIỆN CHO 100% HỘ DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/11/2020

ĐBQH: ĐIỀU KIỆN KINH DOANH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CÒN RƯỜM RÀ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/11/2020

BỘ KH&ĐT: THỦ TƯỚNG DUYỆT THÊM 2 TỶ USD ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/11/2020

BỘ TÀI CHÍNH: TÌNH TRẠNG THẤT THU NGÂN SÁCH TRONG ĐẤU GIÁ ĐẤT CÓ XẢY RA TRONG THỜI GIAN QUA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/11/2020

CẦN SỚM CÓ QUY HOẠCH VÙNG SÂN BAY LONG THÀNH ĐỂ HẠN CHẾ RỦI RO CHO NHÀ ĐẦU TƯ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/11/2020

Sau khi Quốc hội chính thức thông qua chủ trương xây dựng sân bay Long Thành (Đồng Nai), thì thị trường bất động sản quanh khu vực này được đánh giá là có nhiều tiềm năng phát triển....

ĐBQH: CÁC DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN GÓI HỖ TRỢ COVID-19 CÒN HẠN CHẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/11/2020

Để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh, Chính phủ đã triển khai kịp thời các gói hỗ trợ 'giải cứu'. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội đánh giá, số doanh nghiệp được hưởng lợi từ các chính sách này đến nay còn rất hạn chế....

KINH TẾ VIỆT NAM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ ĐÃ ĐI QUA THỜI KỲ KHÓ KHĂN NHẤT VÌ DỊCH COVID-19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/11/2020

Số liệu tháng 10 từ Tổng cục Thống kê cho thấy, các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như ngành chế biến chế tạo và thương mại dịch vụ tiếp tục khởi sắc....

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: TĂNG CƯỜNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỐI VỚI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/11/2020

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông đối với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin đối với bà con vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

NGÀNH THUÊ KIẾN NGHỊ XỬ LÝ QUA THANH TRA, KIỂM TRA GẦN 50.000 TỶ ĐỒNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/11/2020

Thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 10 năm 2020, toàn ngành thuế đã thực hiện được gần 57.000 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, qua đó kiến nghị xử lý số tiền gần 50.000 tỷ đồng.

CHÍNH PHỦ KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH BÁN LẺ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2020