GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU

CẦN CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG TRAO GIẢI THƯỞNG TRÀN LAN
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

"ĐÒN BẨY" DU LỊCH TỪ CHÍNH SÁCH MIỄN THỊ THỰC
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

PHƯƠNG ÁN NÀO ĐỂ XỬ LÝ TÀI SẢN BẤT MINH
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔02/07/2018

ĐỂ QUẤY RỐI TÌNH DỤC NƠI CÔNG SỞ KHÔNG TRỞ THÀNH NỖI ÁM ẢNH
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔02/07/2018

MÁT AN TOÀN THỰC PHẨM: CÂU CHUYỆN CŨ NHƯNG VẪN MỚI
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔02/07/2018

SÁT NHẬP ĐỂ TINH GỌN BỘ MÁY LIỆU CÓ KHẢ THI?
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔02/07/2018

CHỈ ĐỊNH THẦU: HIỆU QUẢ HAY THẤT THOÁT LÃNG PHÍ
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔02/07/2018

CHÚ TRỌNG PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG ĐỒNG BÀO THIỂU SỐ
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔02/07/2018

NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CẦN ĐƯỢC LUẬT HÓA
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔10/05/2018

Nghề công tác xã hội đã và đang có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bình đẳng và tiến bộ của mỗi quốc gia và nhân loại. Tuy nhiên, ở Việt Nam nghề công tác xã hội mặc dù đã có những bước tiến nhất định nhưng chưa thực sự trở thành một nghề chuyên nghiệp.Giải pháp nào cho vấn đề này?

CẦN SIẾT CHẶT THỊ TRƯỜNG THUỐC TÂN DƯỢC
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔10/05/2018

Ngoài những cơ sở bị phanh phui thì những cơ sở khác đang lén lút sản xuất thuốc giả và kinh doanh thuốc giả liệu có chùn bước hay vẫn âm thầm sản xuất kinh doanh nhằm trục lợi? Giải pháp nào cho những câu hỏi này. Trách nhiệm thuộc về ai?

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VIỆT NAM - CÂU HỎI CÒN BỎ NGỎ
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔07/05/2018

Sau 30 năm đổi mới, hệ thống đô thị Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ . Nhưng có một nghịch lý là, tốc độ đô thị hóa quá nhanh trong khi các cơ chế, quy định, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý phát triển đô thị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đâu là giải pháp cho vấn đề này?

CHÍNH SÁCH NÀO ĐỂ THU HÚT VỐN FDI VÀO NÔNG NGHIỆP?
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔07/05/2018

FDI được cho là có vai trò rất quan trọng trong việc bổ sung nguồn vốn cũng như thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn . Tuy nhiên, ngành nông nghiệp khó thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài?

THỜI ĐẠI CỦA NHỮNG HIỆP ĐỊNH THẾ HỆ MỚI
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔02/05/2018

CPTPP, với cam kết mở cửa thị trường sẽ là thông điệp mạnh mẽ chống lại xu hướng bảo hộ hiện nay. Vậy thực chất CPTPP là gì ? Chương tình Góc nhìn đại biểu hôm nay sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này

CP TPP - TÁC ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔02/05/2018

Hiệp định thương mại CPTPP đã tác động đến những nội dung về lao động, về hoạt động của Công đoàn của Việt Nam như thế nào? Chương trình “Góc nhìn Đại biểu” ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này

HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI: ĐỪNG NHẦM LẪN VỚI TÔN GIÁO
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔02/05/2018

Dù không được phép hoạt động tôn giáo, truyền đạo. Nhưng với những luận điệu vô bổ, tổ chức tự xưng “ Hội thánh của đức chứa trời” đã và đang lôi kéo rất nhiều người dân u mê, mù quáng tin theo những luận điệu mê tín, dị đoan của tổ chức tự xưng này....