GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU

DỰ THẢO LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA LIỆU CÓ KHẢ THI?
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

LÃNG PHÍ TRONG MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

THUỐC LÁ - VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA VỚI CẢ QUỐC HỘI
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

Tại cuộc họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày (16/4), bà Chủ nhiệm UB Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga than thở. “ Hồ sơ dự án luật trình ra quá đơn giản, báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành luật cũ không ký, không đóng dấu, không biết là báo cáo của ai....

BÁO CHÍ - PHƯƠNG THỨC HIỆU QUẢ ĐỂ ĐƯA CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀO CUỘC SỐNG
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

ĐỪNG ĐỂ LÒNG YÊU NƯỚC BỊ LỢI DỤNG
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

ĐỔI MỚI CÁC PHIÊN CHẤT VẤN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHỊ TRƯỜNG
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG XOA BỎ TÌNH TRẠNG CÀO BẰNG, BÌNH QUÂN
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

GIẢI PHÁP NÀO NGĂN CHẶN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI?
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

PHÁ RỪNG: CÓ SỰ TIẾP TAY CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ RỪNG?
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ SỨC KHỎE TÂM LÝ Ở TRẺ EM
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

LỜI GIẢI NÀO CHO VẤN NẠN BẠO HÀNH TRẺ EM?
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIƯỚI HÀNH CHÍNH THỦ ĐÔ: 10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

LỜI GIẢI NÀO CHO VIỆC TRÔI NỔI NHỮNG CLIP PHẢN CẢM TRÊN MẠNG?
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

LỖ HỔNG TRONG CẤP PHÉP CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018