GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU

LỜI GIẢI NÀO CHO VẤN NẠN BẠO HÀNH TRẺ EM?
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIƯỚI HÀNH CHÍNH THỦ ĐÔ: 10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

LỜI GIẢI NÀO CHO VIỆC TRÔI NỔI NHỮNG CLIP PHẢN CẢM TRÊN MẠNG?
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

LỖ HỔNG TRONG CẤP PHÉP CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

CẦN CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG TRAO GIẢI THƯỞNG TRÀN LAN
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

"ĐÒN BẨY" DU LỊCH TỪ CHÍNH SÁCH MIỄN THỊ THỰC
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔03/07/2018

PHƯƠNG ÁN NÀO ĐỂ XỬ LÝ TÀI SẢN BẤT MINH
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔02/07/2018

ĐỂ QUẤY RỐI TÌNH DỤC NƠI CÔNG SỞ KHÔNG TRỞ THÀNH NỖI ÁM ẢNH
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔02/07/2018

MÁT AN TOÀN THỰC PHẨM: CÂU CHUYỆN CŨ NHƯNG VẪN MỚI
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔02/07/2018

SÁT NHẬP ĐỂ TINH GỌN BỘ MÁY LIỆU CÓ KHẢ THI?
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔02/07/2018

CHỈ ĐỊNH THẦU: HIỆU QUẢ HAY THẤT THOÁT LÃNG PHÍ
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔02/07/2018

CHÚ TRỌNG PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG ĐỒNG BÀO THIỂU SỐ
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔02/07/2018

NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CẦN ĐƯỢC LUẬT HÓA
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔10/05/2018

Nghề công tác xã hội đã và đang có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bình đẳng và tiến bộ của mỗi quốc gia và nhân loại. Tuy nhiên, ở Việt Nam nghề công tác xã hội mặc dù đã có những bước tiến nhất định nhưng chưa thực sự trở thành một nghề chuyên nghiệp.Giải pháp nào cho vấn đề này?

CẦN SIẾT CHẶT THỊ TRƯỜNG THUỐC TÂN DƯỢC
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔10/05/2018

Ngoài những cơ sở bị phanh phui thì những cơ sở khác đang lén lút sản xuất thuốc giả và kinh doanh thuốc giả liệu có chùn bước hay vẫn âm thầm sản xuất kinh doanh nhằm trục lợi? Giải pháp nào cho những câu hỏi này. Trách nhiệm thuộc về ai?

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VIỆT NAM - CÂU HỎI CÒN BỎ NGỎ
👤Cổng Thông tin điện tử Quốc hội 🕔07/05/2018

Sau 30 năm đổi mới, hệ thống đô thị Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ . Nhưng có một nghịch lý là, tốc độ đô thị hóa quá nhanh trong khi các cơ chế, quy định, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý phát triển đô thị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đâu là giải pháp cho vấn đề này?