HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG

Hiểu đúng làm đúng ngày 19-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/09/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 05-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/09/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 30-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/07/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 18-07-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/07/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 11-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/07/2017

Hiểu đúng làm đúng 09-07-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/07/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 04-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/07/2017

Hiểu đúng làm đúng 02-07-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/07/2017

Hiểu đúng làm đúng 27-6-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/06/2017

Hiểu đúng làm đúng 25-06-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/06/2017

Hiểu đúng làm đúng 11-06-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/06/2017

Hiểu đúng làm đúng 06-06-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/06/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 04-06-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/06/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 28-05-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/05/2017

Hiểu đúng làm đúng 16-05-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/05/2017