HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG

Hiểu đúng làm đúng ngày 18-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2017

Hiểu đúng làm đúng 15-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2017

Hiểu đúng làm đúng 14-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2017

Hiểu đúng làm đúng 29-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/10/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 21-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/10/2017

Hiểu đúng làm đúng 17-10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/10/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 15-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/10/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 10-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/10/2017

HIểu đúng làm đúng ngày 03-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/10/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 26-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/09/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 24-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/09/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 19-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/09/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 05-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/09/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 30-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/07/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 18-07-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/07/2017