HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG

Hiểu đúng làm đúng 14-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/02/2018

Hiểu đúng làm đúng 20-1-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/01/2018

Hiểu đúng làm đúng 09-01-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/01/2018

Hiểu đúng làm đúng 26-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/12/2017

Hiểu đúng làm đúng 24-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/12/2017

Hiểu đúng làm đúng 23-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/12/2017

Hiểu đúng làm đúng 09-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/12/2017

Hiểu đúng làm đúng 05-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/12/2017

Hiểu đúng làm đúng 24-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 18-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2017

Hiểu đúng làm đúng 15-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2017

Hiểu đúng làm đúng 14-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2017

Hiểu đúng làm đúng 29-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/10/2017

Hiểu đúng làm đúng ngày 21-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/10/2017

Hiểu đúng làm đúng 17-10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/10/2017