HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 24-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/04/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 21-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/04/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 20-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/04/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 17-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/04/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 10-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/04/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 18-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/03/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 15-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/03/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 13-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/03/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 12-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/03/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 08-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/03/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 07-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/03/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 14-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/02/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 20-1-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/01/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 09-01-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/01/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 26-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/12/2017