HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 21-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/10/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 17-10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/10/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 15-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/10/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 10-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/10/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 03-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/10/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 26-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/09/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 24-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/09/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 19-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/09/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 05-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/09/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 30-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/07/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 18-07-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/07/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 11-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/07/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 09-07-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/07/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 04-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/07/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 02-07-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/07/2017