HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 24-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/09/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 19-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/09/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 05-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/09/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 30-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/07/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 18-07-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/07/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 11-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/07/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 09-07-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/07/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 04-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/07/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 02-07-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/07/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 27-6-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/06/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 25-06-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/06/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 11-06-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/06/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 06-06-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/06/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 04-06-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/06/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 28-05-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/05/2017