HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 16-05-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/05/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 14-5-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/05/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 09-05-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/05/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 07-05-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/05/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 02-5-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/05/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM DÚNG NGÀY 25-04-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/04/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 20-4-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/04/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 13-4-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/04/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 11-4-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/04/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 06-4-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/04/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 09-04-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/04/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 02-04-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/04/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 30-3-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/03/2017

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TỘI HÀNH NGHỀ MÊ TÍN DỊ ĐOAN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/03/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 28-3-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/03/2017