HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG

LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ PHẪU THUẬT THẨM MỸ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/03/2017

XỬ LÝ VI PHẠM KHI XẢ THẢI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/02/2017

XỬ PHẠT HÀNH VI BỊA ĐẶT, XÚC PHẠM DANH DỰ NGƯỜI KHÁC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/02/2017

XỬ PHẠT HÀNH VI CHO VAY NẶNG LÃI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/02/2017

XỬ PHẠT HÀNH VI TIÊU THỤ TÀI SẢN ĂN CẮP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/02/2017

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HÀNH VI HỦY HỌA HOẶC CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC TROANG TÌNH TRẠNG SAY RƯỢU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/02/2017

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HÀNH VI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/02/2017

XỬ LÝ VI PHẠM VỀ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/01/2017

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GÓP VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/01/2017

XỬ LÝ VI PHẠM KHI QHTD VỚI NGƯỜI CHƯA ĐỦ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/01/2017

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM BÁN HÀNG ĐA CẤP
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔05/01/2017

MỨC PHẠT ĐỐI VỚI VI PHẠM VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔04/01/2017

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG VIỆC XỬ LÝ HÀNH VI ĐE DỌA TUNG ẢNH CLIP NHẠY CẢM LÊN MẠNG XÃ HỘI THEO LUẬT HÌNH SỰ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2016

XỬ PHẠT HÀNH VI GÂY TIẾNG ỒN TRONG KHU DÂN CƯ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/12/2016

SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG ĐÚNG LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/12/2016