Cần sự đồng thuận trong thực hiện quy hoạch

Thực hiện: Hải Yến - Quang Sỹ 10/01/2017