Cần sự đồng thuận trong thực hiện quy hoạch

Thực hiện: Hải Yến - Quang Sỹ Thứ ba, 10/1/2017