THÔNG QUA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 21/11/2018

Cũng trong sáng 20.11, các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc. với 418/463 đại biểu tán thành, chiếm 86,19% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch