HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA QUÂN NHÂN DỰ BỊ SAU HUẤN LUYỆN
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔13/06/2019

Dự án Luật lực lượng dự bị động viên là 1 trong 9 dự án Luật được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Thảo luận tại tổ về dự án Luật này, nhiều ĐBQH còn băn khoăn về quy định liên quan đến Chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập....

THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ, HUY ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔13/06/2019

sáng 11/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật lực lượng dự bị động viên....

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔13/06/2019

Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện nhằm giải quyết hài hòa hợp lý giữa chủ trương xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu nhưng phải tinh gọn trong tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả, tránh dàn trải nguồn lực....

TỶ LỆ DỰ PHÒNG 10-15% ĐƠN VỊ DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔13/06/2019

Cho ý kiến về quy định đơn vị dự bị động viên phải duy trì đủ quân số, có số lượng dự phòng từ 10% đến 15%, nhiều đại biểu đồng tình quy định như vậy là cần thiết. Vì như vậy sẽ đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.

ĐẢM BẢO LỢI ÍCH CÁC BÊN KHI HUY ĐỘNG QUÂN NHÂN DỰ BỊ
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔13/06/2019

Liên quan đến vấn đề huy động quân nhân dự bị, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn quy định này có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động khi họ tham gia huấn luyện, diễn tập cũng như hoạt động của các doanh nghiệp.

TRANH LUẬN VỀ NỘI HÀM LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔13/06/2019

Sáng 11/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật lực lượng dự bị động viên. Tên gọi của dự án luật cũng là nội dung được nhiều đại biểu cho ý kiến khác nhau....

NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔13/06/2019

Trước 21 lượt ý kiến ĐBQH đăng ký và phát biểu về các nội dung của dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công An, Trưởng Ban soạn thảo đã có giải trình trước Quốc hội.

ĐỀ XUẤT “PHÍ CHIA TAY” KHI XUẤT CẢNH
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔13/06/2019

Đề cập đến nghĩa vụ của công dân khi xuất cảnh ra nước ngoài, đại biểu Nguyễn Quốc Hưng, Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội đã đề xuất công dân cần nộp một khoản phí khi xuất cảnh gọi là phí du lịch hay còn gọi là phía "chia tay".

BĂN KHOĂN QUY ĐỊNH HỘ CHIẾU LÀ TÀI SẢN CẤP RIÊNG CHO CÔNG DÂN
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔13/06/2019

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu cho ý kiến tại dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam là quy định Hộ chiếu là tài sản của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, cấp riêng cho từng công dân. Hộ chiếu còn thời hạn có giá trị thay thế căn cước công dân, chứng minh nhân dân.

NGHIÊN CỨU BỔ SUNG QUY ĐỊNH TẠM HOÃN XUẤT CẢNH
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔13/06/2019

Một nội dung khác cũng nhận được nhiều ý kiến của các ĐBQH tại buổi thảo luận là quy định về tạm hoãn xuất cảnh. Các Đại biểu cho rằng Ban soạn thảo cần xem xét, đánh giá, bổ sung thêm các quy định của pháp luật có liên quan.

QUY ĐỊNH RÕ ĐỂ TRÁNH LẠM QUYỀN, CẤP SAI ĐỐI TƯỢNG
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔13/06/2019

Với 21 đại biểu đăng ký phát biểu, nhiều nội dung trong dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã được các đại biểu Quốc hội phân tích dựa trên những quan điểm của mình....

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VỮNG MẠNH VÀ RỘNG KHẮP
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔13/06/2019

Với 18 đại biểu phát biểu, 4 đại biểu tranh luận, phiên thảo luận đã ghi nhận nhiều nội dung góp ý, cần nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)....

CẦN THIẾT CÓ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ TẠI BIỂN ĐẢO, BIÊN GIỚI
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔13/06/2019

Đồng tình với việc Dự thảo Luật bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với dân quân thường trực; phụ cấp đặc thù đi biển; bảo đảm tiền ăn, các ĐBQH cũng cho rằng quy định như vậy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của dân quân tự vệ trong tình hình mới,...

QUY ĐỊNH THÀNH LẬP TỰ VỆ CẦN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔13/06/2019

Tại phiên thảo luận về dự án Luật dân quân tự vệ (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn về quy định tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp được quy định tại điều 17 của dự án Luật này.

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ CẤP XÃ CÓ NÊN LÀ SĨ QUAN?
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔13/06/2019

Quy định “Chỉ huy trưởng là công chức cấp xã; trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chiến tranh, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã sẽ do sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đảm nhiệm” đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, tranh luận của các đại biểu Quốc hội....