Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Thực hiện: Việt Cường - Anh Dũng Thứ năm, 12/1/2017