Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng chính quyền Bashkotostan thuộc Nga

Thực hiện: Việt Cường - Anh Dũng Thứ ba, 10/1/2017