Ngành tòa án triển khai công tác năm 2017

Thực hiện: Việt Cường – Anh Dũng Thứ năm, 12/1/2017