THỦ TƯỚNG ĐIỆN ĐÀM VỚI QUYỀN TỔNG THỐNG KIÊM THỦ TƯỚNG HÀN QUỐC

Thực hiện: Vũ Dũng - Hoàng Thuyên 12/01/2017