Thủ tướng điện đàm với Quyền Tổng thống kiêm Thủ Tướng Hàn Quốc

Thực hiện: Vũ Dũng - Hoàng Thuyên Thứ năm, 12/1/2017