Thủ tướng dự hội nghị tổng kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện: Vũ Dũng - Hoàng Thuyên 11/01/2017