Thủ tướng dự hội nghị tổng kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện: Vũ Dũng - Hoàng Thuyên Thứ tư, 11/1/2017