GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA BÁC TÔN ĐỨC THẮNG LÀ TÀI NGUYÊN TINH THẦN VÔ GIÁ CỦA ĐẢNG TA

Thực hiện: Hải Yến - Quang Sỹ 21/08/2018