HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HỘI KIẾN CHỦ TỊCH HẠ VIỆN ẤN ĐỘ
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔08/09/2021

Cũng nhân dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Cộng hòa Áo, chiều 7/9 giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ 3 VỀ BIẾN ĐỐI KHÍ HẬU VÀ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔08/09/2021

Tiếp tục chương trình Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội tại Áo, chiều 7/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự phiên thảo luận thứ 3 của Hội nghị....

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI GẶP PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN CU BA
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔07/09/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HỘI KIẾN VỚI CHỦ TỊCH QUỐC HỘI MOZAMBIQUE
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔07/09/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TIẾP TỔNG THƯ KÝ LIÊN MINH NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔07/09/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI GẶP TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LHQ TẠI CỘNG HÒA ÁO
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔07/09/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HỘI KIẾN VỚI CHỦ TỊCH THƯỢNG VIỆN NHẬT BẢN
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔07/09/2021

KHAI MẠC HỘI NGHỊ CÁC CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THẾ GIỚI LẦN THỨ 5
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔07/09/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔07/09/2021

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI HỘI NGHỊ CÁC CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THẾ GIỚI LẦN THỨ 5
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔07/09/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HỘI KIẾN CHỦ TỊCH HẠ VIỆN INDONESIA
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔07/09/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO MỘT SỐ TẬP ĐOÀN TẠI CỘNG HÒA ÁO
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔07/09/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP TỔNG GIÁM ĐỐC IAEA
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔07/09/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO MỘT SỐ TẬP ĐOÀN TẠI CỘNG HOÀ ÁO
👤Đặng Linh 🕔07/09/2021

Chiều 06/9 theo giờ địa phương, nhân dịp dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5, tại Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Trường Đại học IMC Krem, Tập đoàn Weforyou,...

CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/09/2021

Sáng nay, dưới sự chủ trì, điều hành của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2021 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2021 cùng nhiều nội dung quan trọng khác....