NGƯỜI NÍU NHỊP THỜI GIAN

Ông Vũ Văn Bảy - Tác giả của cờ toán Việt Nam
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/10/2017

Ông Vũ Xuân Tròn 91 tuổi
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/10/2017

Bác Đặng Tiết - Chủ tịch Hội đồng Câu lạc bộ Sức khỏe ngoài trời thành phố Hà Nội
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/09/2017

Ông Nguyễn Đức Thung 85 tuổi
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/09/2017

Cuộc sống ơi, ta mến yêu người!
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/08/2017

Bà Phạm Thị Bắc 91 tuổi
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/06/2017

Nghệ nhân Phạm Trí Thịnh 86 tuổi
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/06/2017

Bà Phan Thị Xuân Đào 85 tuổi
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/05/2017

Người níu nhịp thời gian ngày 16-04-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/04/2017

Người níu nhịp thời gian - Lương y Phạm Thọ Tầng
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/04/2017

Người níu nhịp thời gian ngày 26-3-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/03/2017

Người níu nhịp thời gian
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/03/2017