HỘI THẢO KHOA HỌC KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI TẠI VIỆT NAM

Thực hiện: Thành Phương, VOV -Moscow 07/10/2016

Tại trụ sở của Viện Viễn Đông ở Mátxcơva, Liên bang Nga, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN vừa tổ chức hội thảo Việt Nam học lần thứ 7 với chủ đề “Kinh nghiệm đổi mới tại Việt Nam: lịch sử và hiện tại”.