TẬP HUẤN VỀ PHÒNG CHỐNG LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN.

Thực hiện: Song Hiền – Hữu Cảm 16/11/2016