Tập huấn về phòng chống lạm dụng đồ uống có cồn.

Thực hiện: Song Hiền – Hữu Cảm 16/11/2016