TẬP HUẤN VỀ PHÒNG CHỐNG LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN.

Thực hiện: Song Hiền – Hữu Cảm 16/11/2016

Để góp phần thực hiện Quyết định số 244 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách Quốc gia về phòng, chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế phối hợp với Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam, Diễn đàn Uống có Trách nhiệm Việt Nam tổ chức lớp “Tập huấn kỹ năng truyền thông về phòng chống lạm dụng và giảm thiểu tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn” cho một số đơn vị, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp tại Hà Nội.