Cần xử lý nghiêm hành vi làm giả thiết bị làm rau giá sạch GV102

Thực hiện: Ngọc Thạch - Ngọc Duy 04/04/2016