CẦN XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI LÀM GIẢ THIẾT BỊ LÀM RAU GIÁ SẠCH GV102

Thực hiện: Ngọc Thạch - Ngọc Duy 04/04/2016