Giới thiệu các hoạt động doanh nghiệp trong năm Apec Việt Nam 2017

Thực hiện: Diệu Huyền - Đức Anh Thứ năm, 12/1/2017