Giới thiệu các hoạt động doanh nghiệp trong năm Apec Việt Nam 2017

Thực hiện: Diệu Huyền - Đức Anh 12/01/2017