Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thực hiện: Hà Lan Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Cao Bằng Thứ năm, 12/1/2017