Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện “ Tháng hành động vì môi trường” năm 2016

Thực hiện: Thu Hiền – Hoàng Long 12/01/2017