Quảng Trị: Độc đáo tranh gạo Kiều Trân

Thực hiện: Võ Linh- Võ Quốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Quảng Trị Thứ năm, 12/1/2017