Quảng Trị: Độc đáo tranh gạo Kiều Trân

Thực hiện: Võ Linh- Võ Quốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Quảng Trị 12/01/2017