Văn hóa uống và an toàn VSTP trong ngành đồ uống có cồn

Thực hiện: Song Hiền – Như Huỳnh 16/02/2017