KẾT NỐI VỚI ÔNG NGUYỄN QUẢNG VỀ TÌNH HÌNH CỨU HỘ CỨU NẠN Ở HUYỆN PHƯỚC SƠN

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 31/10/2020

KẾT NỐI VỚI ÔNG NGUYỄN QUẢNG VỀ TÌNH HÌNH CỨU HỘ CỨU NẠN Ở HUYỆN PHƯỚC SƠN