KINH TẾ XÃ HỘI

NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG VƯỢT BIỂN TRỐN CÁCH LY
👤Tiểu Bảo 🕔05/08/2020

NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG VƯỢT BIỂN TRỐN CÁCH LY

QUẢNG NAM: TĂNG CƯỜNG CHỐT CHẶN, KIỂM SOÁT TRÁNH LÂY LAN DỊCH BỆNH
👤Mỹ Phượng - Lê Quang 🕔04/08/2020

QUẢNG NAM: TĂNG CƯỜNG CHỐT CHẶN, KIỂM SOÁT TRÁNH LÂY LAN DỊCH BỆNH

QUẢNG NGÃI: ẤM TÌNH NGƯỜI GIỮA ĐẠI DỊCH
👤Nguyễn Hùng 🕔04/08/2020

QUẢNG NGÃI: ẤM TÌNH NGƯỜI GIỮA ĐẠI DỊCH

QUẢNG TRỊ: TĂNG CƯỜNG PHÒNG DỊCH TẠI CỬA KHẨU
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔04/08/2020

QUẢNG TRỊ: TĂNG CƯỜNG PHÒNG DỊCH TẠI CỬA KHẨU

QUẢNG NGÃI: TẬP TRUNG KIỂM SOÁT NGUỒN LÂY LAN VIRUS
👤Nguyễn Hùng 🕔04/08/2020

QUẢNG NGÃI: TẬP TRUNG KIỂM SOÁT NGUỒN LÂY LAN VIRUS

ĐÀ NẴNG: HOÃN KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔04/08/2020

ĐÀ NẴNG: HOÃN KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020

ĐÀ NẴNG: BỆNH VIỆN TƯ TÍCH CỰC THAM GIA CHỐNG DỊCH
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔04/08/2020

ĐÀ NẴNG: BỆNH VIỆN TƯ TÍCH CỰC THAM GIA CHỐNG DỊCH

ĐÀ NẴNG KÊU GỌI BÌNH ĐỊNH, HẢI PHÒNG HỖ TRỢ CHỐNG DỊCH
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔04/08/2020

ĐÀ NẴNG KÊU GỌI BÌNH ĐỊNH, HẢI PHÒNG HỖ TRỢ CHỐNG DỊCH

THỪA THIÊN HUẾ: XỬ LÝ NGHIÊM VI PHẠM CÁCH LY VÀ KHAI BÁO Y TẾ
👤Tiểu Bảo 🕔04/08/2020

THỪA THIÊN HUẾ: XỬ LÝ NGHIÊM VI PHẠM CÁCH LY VÀ KHAI BÁO Y TẾ

PHÁT HIỆN 6 ĐỐI TƯỢNG ĐI BỘ VEN BIỂN NHẰM TRÁNH CÁCH LY
👤Tiểu Bảo 🕔04/08/2020

PHÁT HIỆN 6 ĐỐI TƯỢNG ĐI BỘ VEN BIỂN NHẰM TRÁNH CÁCH LY

QUẢNG NGÃI: TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA MẶT HÀNG KHẨU TRANG Y TẾ
👤Nguyễn Hùng 🕔04/08/2020

QUẢNG NGÃI: TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA MẶT HÀNG KHẨU TRANG Y TẾ

ĐÀ NẴNG: CHỐT KIỂM DỊCH PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG TÀNG TRỮ MA TÚY
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔04/08/2020

ĐÀ NẴNG: CHỐT KIỂM DỊCH PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG TÀNG TRỮ MA TÚY

QUẢNG NGÃI: XÂY DỰNG CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
👤Nguyễn Hùng 🕔04/08/2020

QUẢNG NGÃI: XÂY DỰNG CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

ĐÀ NẴNG: TĂNG NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM COVID19 DIỆN RỘNG
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔04/08/2020

ĐÀ NẴNG: TĂNG NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM COVID19 DIỆN RỘNG

QUẢNG NGÃI: ĐẢM BẢO CUNG ỨNG HÀNG HÓA NẾU DỊCH LAN RỘNG
👤Nguyễn Hùng 🕔04/08/2020

QUẢNG NGÃI: ĐẢM BẢO CUNG ỨNG HÀNG HÓA NẾU DỊCH LAN RỘNG