KINH TẾ XÃ HỘI

QUẢNG NGÃI SỚM KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 9, SẴN SÀNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI
👤Nguyễn Hùng 🕔29/10/2020

QUẢNG NGÃI SỚM KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 9, SẴN SÀNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI

QUẢNG NAM THIỆT HẠI HƠN 1000 TỶ ĐỒNG, NHIỀU NGƯỜI CHẾT DO SẠT LỞ
👤Mỹ Phượng -Lê Quang 🕔29/10/2020

QUẢNG NAM THIỆT HẠI HƠN 1000 TỶ ĐỒNG, NHIỀU NGƯỜI CHẾT DO SẠT LỞ

ĐÀ NẴNG: KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO SỐ 9
👤Nguyễn Hùng - Lê Quang 🕔29/10/2020

ĐÀ NẴNG: KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO SỐ 9

QUẢNG NGÃI: CỨU HỘ 38 NGƯỜI DÂN MẮC KẸT DO XẢ LŨ
👤Nguyễn Hùng 🕔29/10/2020

QUẢNG NGÃI: CỨU HỘ 38 NGƯỜI DÂN MẮC KẸT DO XẢ LŨ

QUẢNG NAM: NỖ LỰC NGÀY ĐÊM CỨU NGƯỜI BỊ NẠN
👤Mỹ Phượng -Lê Quang 🕔29/10/2020

QUẢNG NAM: NỖ LỰC NGÀY ĐÊM CỨU NGƯỜI BỊ NẠN

QUẢNG NGÃI: KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO, ĐỀ PHÒNG LŨ VÙNG TRŨNG
👤Nguyễn Hùng 🕔28/10/2020

QUẢNG NGÃI: KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO, ĐỀ PHÒNG LŨ VÙNG TRŨNG

ĐÀ NẴNG NGỔN NGANG SAU BÃO SỐ 9
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔28/10/2020

ĐÀ NẴNG NGỔN NGANG SAU BÃO SỐ 9

QUẢNG NGÃI: PHÁT TRIỂN CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔28/10/2020

QUẢNG NGÃI: PHÁT TRIỂN CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH XÂY DỰNG, CƠ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
👤THQH 🕔28/10/2020

Việc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản đã cùng trao Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về khung pháp lý cơ bản để thực hiện Chương trình liên quan đến nguồn nhân lực “kỹ năng đặc định” vào tháng 9 năm 2019 đã mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho lao động ...

QUẢNG NGÃI THIỆT HẠI NẶNG DO BÃO SỐ 9
👤Nguyễn Hùng 🕔28/10/2020

QUẢNG NGÃI THIỆT HẠI NẶNG DO BÃO SỐ 9

XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ LÀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC
👤Tiểu Bảo 🕔28/10/2020

XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ LÀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

QUẢNG TRỊ ỨNG PHÓ BÃO SỐ 9
👤Võ Linh 🕔28/10/2020

QUẢNG TRỊ ỨNG PHÓ BÃO SỐ 9

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THỪA THIÊN HUẾ ỨNG PHÓ BÃO SỐ 9
👤Tiểu Bảo 🕔28/10/2020

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THỪA THIÊN HUẾ ỨNG PHÓ BÃO SỐ 9

QUẢNG NAM: DÙNG BAO NƯỚC THAY BAO CÁT ĐỂ CHỐNG BÃO
👤Mỹ Phượng -Lê Quang 🕔28/10/2020

QUẢNG NAM: DÙNG BAO NƯỚC THAY BAO CÁT ĐỂ CHỐNG BÃO

BÌNH ĐỊNH TRIỂN KHAI CHỐNG BÃO SỐ 9
👤Thành Nam 🕔27/10/2020

BÌNH ĐỊNH TRIỂN KHAI CHỐNG BÃO SỐ 9