KINH TẾ XÃ HỘI

PHẤN ĐẤU THÀNH DOANH NGHIỆP CHỦ ĐẠO KIẾN TẠO XÃ HỘI SỐ
👤Diệu Huyền – Thế Anh 🕔18/10/2020

Sáng nay, tại Hà nội, Tổng công ty viễn thông Viettel (Viettel Telecom) tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương lao động hạng nhì.

CHÍNH SÁCH VƯỢT QUA TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 ĐỂ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
👤Thùy Linh - Trung Hiếu 🕔18/10/2020

Nhằm đánh giá tác động của Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam, đánh giá các chính sách thuộc gói hỗ trợ lần 1, từ đó đưa ra các khuyến nghị cho gói hỗ trợ lần 2 nhằm hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân,...

HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG GIÚP DÂN TRONG MƯA LŨ
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔18/10/2020

HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG GIÚP DÂN TRONG MƯA LŨ

QUẢNG NGÃI: TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NGHỀ BIỂN
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔17/10/2020

QUẢNG NGÃI: TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NGHỀ BIỂN

XÂY DỰNG LÀNG DU LỊCH NÔNG NGHIỆP THEO CHƯƠNG TRÌNH OCOP
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔17/10/2020

XÂY DỰNG LÀNG DU LỊCH NÔNG NGHIỆP THEO CHƯƠNG TRÌNH OCOP

MƯA LŨ TIẾP TỤC GÂY NGẬP NẶNG TẠI QUẢNG TRỊ
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔17/10/2020

MƯA LŨ TIẾP TỤC GÂY NGẬP NẶNG TẠI QUẢNG TRỊ

QUẢNG NGÃI: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP GẮN VỚI KINH TẾ BIỂN GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
👤Thành Nam - Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔17/10/2020

QUẢNG NGÃI: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP GẮN VỚI KINH TẾ BIỂN GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

THĂM NGƯỜI DÂN NGẬP LỤT QUẢNG TRỊ
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔17/10/2020

THĂM NGƯỜI DÂN NGẬP LỤT QUẢNG TRỊ

THỪA THIÊN HUẾ: TIẾP TỤC ỨNG PHÓ VỚI MƯA LŨ
👤Tiểu Bảo 🕔16/10/2020

THỪA THIÊN HUẾ: TIẾP TỤC ỨNG PHÓ VỚI MƯA LŨ

THỪA THIÊN HUẾ: TÌM THẤY 9 THI THỂ ĐOÀN TIỀN TRẠM RÀO TRĂNG 3
👤Tiểu Bảo 🕔16/10/2020

THỪA THIÊN HUẾ: TÌM THẤY 9 THI THỂ ĐOÀN TIỀN TRẠM RÀO TRĂNG 3

LỢI ÍCH TỪ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ HÀNG HẢI TRÊN TÀU CÁ
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔16/10/2020

LỢI ÍCH TỪ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ HÀNG HẢI TRÊN TÀU CÁ

NGƯỜI DÂN GỒNG MÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU MƯA LŨ
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔15/10/2020

NGƯỜI DÂN GỒNG MÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU MƯA LŨ

QUẢNG NAM: HỖ TRỢ DI DỜI HỌC SINH VỀ ĐIỂM HỌC MỚI
👤Mỹ Phượng - Lê Quang 🕔15/10/2020

QUẢNG NAM: HỖ TRỢ DI DỜI HỌC SINH VỀ ĐIỂM HỌC MỚI

KHẨN TRƯƠNG CỨU NẠN TẠI THỦY ĐIỆN RÀO TRĂNG 3
👤Tiểu Bảo 🕔15/10/2020

KHẨN TRƯƠNG CỨU NẠN TẠI THỦY ĐIỆN RÀO TRĂNG 3

THỪA THIÊN - HUẾ: TẬP TRUNG KHẮC PHỤC SAU MƯA LŨ
👤Tiểu Bảo 🕔15/10/2020

THỪA THIÊN - HUẾ: TẬP TRUNG KHẮC PHỤC SAU MƯA LŨ