KINH TẾ XÃ HỘI

QUẢNG NGÃI: CHỦ ĐỘNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN MÙA DỊCH
👤Nguyễn Hùng 🕔05/08/2020

QUẢNG NGÃI: CHỦ ĐỘNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN MÙA DỊCH

TÌM THẤY NGƯỜI TRỐN CÁCH LY KHỎI QUẢNG NAM
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔05/08/2020

TÌM THẤY NGƯỜI TRỐN CÁCH LY KHỎI QUẢNG NAM

QUẢNG TRỊ BẮT VỤ VẬN CHUYỂN 60.000 VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔05/08/2020

QUẢNG TRỊ BẮT VỤ VẬN CHUYỂN 60.000 VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP

ĐEM MÂM CƠM GIA ĐÌNH RA TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH
👤Mỹ Phượng - Lê Quang 🕔05/08/2020

ĐEM MÂM CƠM GIA ĐÌNH RA TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH

CÙNG CHUNG TAY CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔05/08/2020

CÙNG CHUNG TAY CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH

ĐÀ NẴNG: TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔05/08/2020

ĐÀ NẴNG: TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP

ĐÀ NẴNG: LÀM MẶT NẠ NGĂN GIỌT BẮN HỖ TRỢ PHÒNG DỊCH
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔05/08/2020

ĐÀ NẴNG: LÀM MẶT NẠ NGĂN GIỌT BẮN HỖ TRỢ PHÒNG DỊCH

QUẢNG NGÃI: TẬP TRUNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VỀ TỪ VÙNG DỊCH
👤Nguyễn Hùng 🕔05/08/2020

QUẢNG NGÃI: TẬP TRUNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VỀ TỪ VÙNG DỊCH

NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG VƯỢT BIỂN TRỐN CÁCH LY
👤Tiểu Bảo 🕔05/08/2020

NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG VƯỢT BIỂN TRỐN CÁCH LY

QUẢNG NAM: TĂNG CƯỜNG CHỐT CHẶN, KIỂM SOÁT TRÁNH LÂY LAN DỊCH BỆNH
👤Mỹ Phượng - Lê Quang 🕔04/08/2020

QUẢNG NAM: TĂNG CƯỜNG CHỐT CHẶN, KIỂM SOÁT TRÁNH LÂY LAN DỊCH BỆNH

QUẢNG NGÃI: ẤM TÌNH NGƯỜI GIỮA ĐẠI DỊCH
👤Nguyễn Hùng 🕔04/08/2020

QUẢNG NGÃI: ẤM TÌNH NGƯỜI GIỮA ĐẠI DỊCH

QUẢNG TRỊ: TĂNG CƯỜNG PHÒNG DỊCH TẠI CỬA KHẨU
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔04/08/2020

QUẢNG TRỊ: TĂNG CƯỜNG PHÒNG DỊCH TẠI CỬA KHẨU

QUẢNG NGÃI: TẬP TRUNG KIỂM SOÁT NGUỒN LÂY LAN VIRUS
👤Nguyễn Hùng 🕔04/08/2020

QUẢNG NGÃI: TẬP TRUNG KIỂM SOÁT NGUỒN LÂY LAN VIRUS

ĐÀ NẴNG: HOÃN KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔04/08/2020

ĐÀ NẴNG: HOÃN KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020

ĐÀ NẴNG: BỆNH VIỆN TƯ TÍCH CỰC THAM GIA CHỐNG DỊCH
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔04/08/2020

ĐÀ NẴNG: BỆNH VIỆN TƯ TÍCH CỰC THAM GIA CHỐNG DỊCH