KINH TẾ XÃ HỘI

QUẢNG NAM: BĂNG RỪNG TIẾP CẬN XÃ PHƯỚC LỘC
👤Mỹ Phượng 🕔02/11/2020

QUẢNG NAM: BĂNG RỪNG TIẾP CẬN XÃ PHƯỚC LỘC

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC CHO ĐỀ ÁN DI DÂN KINH THÀNH HUẾ
👤Tiểu Bảo 🕔02/11/2020

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC CHO ĐỀ ÁN DI DÂN KINH THÀNH HUẾ

QUẢNG NAM: VƯỢT RỪNG CỨU TRỢ CHO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN BỊ CÔ LẬP
👤Mỹ Phượng -Lê Quang 🕔01/11/2020

QUẢNG NAM: VƯỢT RỪNG CỨU TRỢ CHO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN BỊ CÔ LẬP

QUẢNG NGÃI NỖ LỰC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO
👤Nguyễn Hùng 🕔01/11/2020

QUẢNG NGÃI NỖ LỰC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO

QUẢNG NAM: VƯỢT RỪNG CỨU TRỢ CHO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN BỊ CÔ LẬP
👤Mỹ Phượng - Lê Quang 🕔01/11/2020

QUẢNG NAM: VƯỢT RỪNG CỨU TRỢ CHO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN BỊ CÔ LẬP

QUẢNG NAM: TRỰC THĂNG TIẾP TẾ LƯƠNG THỰC NHU YẾU PHẨM VÀO PHƯỚC SƠN
👤Nguyễn Hùng 🕔01/11/2020

QUẢNG NAM: TRỰC THĂNG TIẾP TẾ LƯƠNG THỰC NHU YẾU PHẨM VÀO PHƯỚC SƠN

QUẢNG NAM: CHƯA TÌM THẤY THÊM THI THỂ NẠN NHÂN Ở TRÀ LENG
👤Mỹ Phượng 🕔01/11/2020

QUẢNG NAM: CHƯA TÌM THẤY THÊM THI THỂ NẠN NHÂN Ở TRÀ LENG

QUẢNG NGÃI KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC LƯỚI ĐIỆN
👤Hoàng Yến 🕔31/10/2020

QUẢNG NGÃI KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC LƯỚI ĐIỆN

QUẢNG NGÃI: HƠN 5,5 TỶ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9
👤Hoàng Yến 🕔31/10/2020

QUẢNG NGÃI: HƠN 5,5 TỶ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ DI DÂN RA KHỎI KHU VỰC 1 KINH THÀNH HUẾ
👤Tiểu Bảo 🕔31/10/2020

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ DI DÂN RA KHỎI KHU VỰC 1 KINH THÀNH HUẾ

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG THĂM BÀ CON VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH
👤Võ Linh 🕔31/10/2020

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG THĂM BÀ CON VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH

TƯ LỆNH QK 5 KIỂM TRA CÔNG TÁC CỨU HỘ TRÀ LENG
👤Mỹ Phượng 🕔31/10/2020

TƯ LỆNH QK 5 KIỂM TRA CÔNG TÁC CỨU HỘ TRÀ LENG

ĐẨY MẠNH KẾT NỐI CUNG – CẦU CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP
👤Kim Yến - Ngọc Tuấn 🕔31/10/2020

Tại Quyết định 37/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các ngành đào tạo về công nghệ cao được xác định là các ngành ưu tiên đào tạo...Luật số 21/2008/QH12 – Luật Công nghệ cao cũng đã xác định tập trung đầu tư phát triển công nghệ cao trong các lĩnh vực công nghệ....

KẾT NỐI VỚI ÔNG NGUYỄN QUẢNG VỀ TÌNH HÌNH CỨU HỘ CỨU NẠN Ở HUYỆN PHƯỚC SƠN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/10/2020

KẾT NỐI VỚI ÔNG NGUYỄN QUẢNG VỀ TÌNH HÌNH CỨU HỘ CỨU NẠN Ở HUYỆN PHƯỚC SƠN

TỈNH QUẢNG NAM ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CỨU TRỢ PHƯỚC SƠN
👤Hoàng Yến 🕔31/10/2020

TỈNH QUẢNG NAM ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CỨU TRỢ PHƯỚC SƠN