KINH TẾ XÃ HỘI

THĂM VÀ TẶNG QUÀ NHÂN DÂN VÙNG LŨ LỤT QUẢNG BÌNH
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔14/10/2020

THĂM VÀ TẶNG QUÀ NHÂN DÂN VÙNG LŨ LỤT QUẢNG BÌNH

THỪA THIÊN THUẾ: KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC SẠT LỞ TẠI A LƯỚI
👤Tiểu Bảo 🕔14/10/2020

THỪA THIÊN THUẾ: KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC SẠT LỞ TẠI A LƯỚI

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ THĂM HỎI ĐỘNG VIÊN BÀ CON VÙNG LŨ
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔13/10/2020

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ THĂM HỎI ĐỘNG VIÊN BÀ CON VÙNG LŨ

BÁM ĐỊA BÀN GIÚP DÂN CHỐNG LŨ
👤Tiểu Bảo 🕔13/10/2020

BÁM ĐỊA BÀN GIÚP DÂN CHỐNG LŨ

QUẢNG NGÃI: KHÔNG CHỦ QUAN VỚI MƯA LŨ
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔13/10/2020

QUẢNG NGÃI: KHÔNG CHỦ QUAN VỚI MƯA LŨ

KHỞI CÔNG CONG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔13/10/2020

KHỞI CÔNG CONG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII

NHIỀU TUYẾN ĐƯỜNG BỊ SẠT LỞ NGHIÊM TRỌNG GÂY ÁCH TẮC GIAO THÔNG
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔13/10/2020

NHIỀU TUYẾN ĐƯỜNG BỊ SẠT LỞ NGHIÊM TRỌNG GÂY ÁCH TẮC GIAO THÔNG

QUẢNG NGÃI: XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔13/10/2020

QUẢNG NGÃI: XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG

THỪA THIÊN HUẾ: TẬP TRUNG GIÚP DÂN VƯỢT QUA MƯA LŨ
👤Tiểu Bảo 🕔12/10/2020

THỪA THIÊN HUẾ: TẬP TRUNG GIÚP DÂN VƯỢT QUA MƯA LŨ

NGƯỜI DÂN QUẢNG TRỊ CÙNG CỰC CHẠY LŨ
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔12/10/2020

NGƯỜI DÂN QUẢNG TRỊ CÙNG CỰC CHẠY LŨ