KINH TẾ XÃ HỘI

ĐÀ NẴNG TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ TRÊN 10.000 TỶ ĐỒNG
👤Mỹ Phượng - Lê Quang 🕔15/10/2020

ĐÀ NẴNG TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ TRÊN 10.000 TỶ ĐỒNG

THỪA THIÊN HUẾ: TẬP TRUNG CỨU HỘ CỨU NẠN Ở RÀO TRĂNG 3
👤Tiểu Bảo 🕔15/10/2020

THỪA THIÊN HUẾ: TẬP TRUNG CỨU HỘ CỨU NẠN Ở RÀO TRĂNG 3

NGƯỜI DÂN GỒNG MÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU MƯA LŨ
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔15/10/2020

NGƯỜI DÂN GỒNG MÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU MƯA LŨ

QUẢNG NAM: HỖ TRỢ DI DỜI HỌC SINH VỀ ĐIỂM HỌC MỚI
👤Mỹ Phượng - Lê Quang 🕔15/10/2020

QUẢNG NAM: HỖ TRỢ DI DỜI HỌC SINH VỀ ĐIỂM HỌC MỚI

KHẨN TRƯƠNG CỨU NẠN TẠI THỦY ĐIỆN RÀO TRĂNG 3
👤Tiểu Bảo 🕔15/10/2020

KHẨN TRƯƠNG CỨU NẠN TẠI THỦY ĐIỆN RÀO TRĂNG 3

QUẢNG TRỊ HƯỚNG VỀ NHÂN DÂN VÙNG LŨ
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔14/10/2020

QUẢNG TRỊ HƯỚNG VỀ NHÂN DÂN VÙNG LŨ

QUẢNG NGÃI: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI HUYỆN MỘ ĐỨC
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔14/10/2020

QUẢNG NGÃI: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI HUYỆN MỘ ĐỨC

CÔNG AN ĐÀ NẴNG GIÚP NGƯỜI DÂN TẠI CÁC VÙNG NGẬP LỤT
👤Mỹ Phượng -Lê Quang 🕔14/10/2020

CÔNG AN ĐÀ NẴNG GIÚP NGƯỜI DÂN TẠI CÁC VÙNG NGẬP LỤT

QUẢNG TRỊ DỌN DẸP TRƯỜNG LỚP KHI LŨ RÚT
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔14/10/2020

QUẢNG TRỊ DỌN DẸP TRƯỜNG LỚP KHI LŨ RÚT

QUẢNG TRỊ ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ XE LỘI NƯỚC CỨU DÂN VÙNG LŨ
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔14/10/2020

QUẢNG TRỊ ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ XE LỘI NƯỚC CỨU DÂN VÙNG LŨ

THĂM VÀ TẶNG QUÀ NHÂN DÂN VÙNG LŨ LỤT QUẢNG BÌNH
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔14/10/2020

THĂM VÀ TẶNG QUÀ NHÂN DÂN VÙNG LŨ LỤT QUẢNG BÌNH

THỪA THIÊN THUẾ: KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC SẠT LỞ TẠI A LƯỚI
👤Tiểu Bảo 🕔14/10/2020

THỪA THIÊN THUẾ: KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC SẠT LỞ TẠI A LƯỚI

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ THĂM HỎI ĐỘNG VIÊN BÀ CON VÙNG LŨ
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔13/10/2020

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ THĂM HỎI ĐỘNG VIÊN BÀ CON VÙNG LŨ

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/10/2020

BÁM ĐỊA BÀN GIÚP DÂN CHỐNG LŨ
👤Tiểu Bảo 🕔13/10/2020

BÁM ĐỊA BÀN GIÚP DÂN CHỐNG LŨ