KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII

HẢI DƯƠNG: PHỎNG VẤN CỬ TRI VỀ GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
👤Hà Thu 🕔24/05/2015

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm là dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận một số ý kiến cử tri tại tỉnh Hải Dương.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO LUẬT THÚ Y
👤Hải Yến - Hoàng Sơn - Lê Thanh - Chí Phương 🕔24/05/2015

Chiều ngày 23/05, các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 họp phiên toàn thể ở hội trường thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật thú y.

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ LUẬT THÚ Y
👤Huy Vinh 🕔23/05/2015

Tiếp tục Chương trình kì họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII, chiều 23/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe tờ trình Dự án Luật tạm giữ, tạm giam và thảo luận về một số nội dung và ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật thú y....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ DỰ ÁN BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Phi Long - Thành Nam 🕔23/05/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng 23/5, Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về Dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)

Ý KIẾN CỬ TRI HẢI DƯƠNG VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TÂM
👤Hà Thu Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Hải Dương 🕔23/05/2015

Dự án luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân cũng là một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận một số ý kiến cử tri tại Hải Dương

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Tiến Cường 🕔23/05/2015

Sáng 23/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Và để thông tin chi tiết hơn về phiên thảo luận sáng 23/5 cũng như những vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm, chúng tôi kết nối với phóng viên Tiến Cường, đang có mặt tại Nhà Quốc hội để thông tin chi tiết.

THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRONG QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU 13, DỰ THẢO LUẬT THÚ Y
👤Lê Anh - Bùi Cường - Như Thảo 🕔23/05/2015

Theo chương trình ngày 23/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật thú y. Trước phiên thảo luận, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã tìm hiểu về những quy định tại Điều 13 của dự thảo luật liên quan đến quy định tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thú y được thu hoặc phải trả phí

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
👤Bùi Cường - Hà Thu - Thanh Nga – Vinh Thông 🕔23/05/2015

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được Quốc hội khóa 13 thông qua tại Kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1 năm tới....

KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIII: NHIỀU Ý KIẾN TÁN THÀNH SỬA ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014
👤Văn Chính - Thu Huyền - Thành Nam - Hoàng Thuyên 🕔23/05/2015

Tránh chồng chéo trong giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, điều chỉnh Điều 60 của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 phù hợp với thực tiễn đời sống người lao động là những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận trong phiên họp tại tổ vào sáng 22/5

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
👤Bích Hạnh - Hải Yến - Hồng Quân - Quang Sỹ 🕔23/05/2015

Hôm nay 22/5, các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 bsước sang ngày làm việc thứ 3. Trong phiên họp toàn thể ở hội trường chiều nay, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG (22-05-2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2015

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Đại biểu Bùi Thanh Quyến - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH SƠN LA (22-05-2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HÀ GIANG (22-05-2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2015

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Đại biểu Triệu Là Pham Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ DỰ THẢO LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Tiếp tục những thông tin về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa 13. Trong phiên họp chiều ngày 22/05, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vậy ý kiến của các đại biểu quốc hội như thế nào về dự thảo luật này....

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐIỀU 60 CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Liên quan đến điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội nhiều ý kiến cử tri cho rằng, Luật khi áp dụng vào thực tiễn phải phù hợp với cuộc sống của người dân. Sau đây là ý kiến cử tri về vấn đề này.