KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ, CHO Ý KIẾN NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG
👤Văn Chính -Thu Huyền - Thành Nam - Hoàng Thuyên 🕔22/05/2015

Sáng ngày 22/05, Quốc hội làm việc tại tổ, cho ý kiến về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa khóa 13 và năm 2015,...

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG (22-05-2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Đại biểu Touneh Drong Minh Thắm - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH VĨNH PHÚC (22-05-2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Đại biểu Hồ Thị Thủy - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BẮC GIANG (22-05-2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Đại biểu Hoàng Thị Hoa - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (22-05-2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Đại biểu Phạm Văn Gòn - Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HÒA BÌNH (22-05-2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hải Thanh Hải - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN (22-05-2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ ĐIỀU 60 CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, sáng ngày 22/05, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật,...

ĐIỀU 60 CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI: LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Tại phiên họp sáng ngày 21/05,...

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ ÁN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Bùi Cường – Huy Vinh 🕔22/05/2015

Chiều ngày 21/05, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) và thảo luận về một số vấn đề liên quan đến dự án Luật....

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ DỰ THẢO LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Thu Quỳnh 🕔21/05/2015

Trong phiên họp chiều 21/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), thời gian còn lại chiều nay,...

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (SỬA ĐỔI)
👤Thu Quỳnh 🕔21/05/2015

Trong phiên họp chiều 21/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), thời gian còn lại chiều nay,...

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/05/2015

Liên quan đến Luật Bảo hiểm xã hội, nhiều cử tri đều cho rằng, Luật phải đảm bảo được quyền lợi người lao động, thực sự tạo điều kiện cho. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi ý kiến của cử tri về Luật này....

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
👤Hoàng Thái 🕔21/05/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng 21/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật,...

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ BÁO CÁO TÌNH KINH TẾ XÃ HỘI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC DỰ ÁN LUẬT SẼ THẢO LUẬN TRONG KÌ HỌP QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Ngọc Thạch 🕔21/05/2015