KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII

CẦN QUY ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM NẾU THÔNG TIN DỰ BÁO SAI, GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG
👤Lan Hương A – Hồng Quân 🕔25/06/2015

Chiều 24/6, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật khí tượng thủy văn....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN
👤Bích Hạnh – Mạnh Việt 🕔25/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng 24/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật an toàn thông tin....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN
👤Bích Hạnh – Mạnh Việt 🕔24/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, sáng nay, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về dự án Luật an toàn thông tin và biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU HOÀNG THỊ HOA, NGUYỄN VĂN RINH VỀ LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI)
👤Uông Huyền 🕔24/06/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng 24/6, Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật an toàn thông tin....

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU BÙI VĂN XUYỀN VỀ DỰ ÁN LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN
👤Ngọc Thạch 🕔24/06/2015

Chiều 23/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về Dự án Luật trưng cầu ý dân. Ngọc Thạch – Phóng viên Truyền hình Quốc hội đang có mặt tại hội trường thông tin về nội dung này.

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU TRỊNH THỊ THANH BÌNH VỀ DỰ ÁN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI
👤Uông Huyền 🕔24/06/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13. Sáng 23/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật tố tụng hành chính sửa đổi. Uông Huyền – phóng viên Truyền hình Quốc hội đang có mặt tại hội trường thông tin về nội dung này.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (SỬA ĐỔI)
👤Hải Yến - Hồng Quân 🕔24/06/2015

Sáng 23/6, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường về Dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ ÁN LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN
👤Bùi Cường - Hồng Quân 🕔24/06/2015

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá 13, chiều nay, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật trưng cầu ý dân. Nhìn chung, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành với sự cần thiết ban hành, Luật trưng cầu ý dân....

CẦN LÀM RÕ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THỐNG KÊ
👤Lan Hương – Hồng Quân 🕔22/06/2015

Tiếp tục thong tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội thứ 13, các quy định về hệ thống thông tin thống kê nhà nước chỉ tiêu thống kê quốc gia, công bố thống kê, thông tin thống kê nhà nước,...

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HƯỞNG BHXH MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU MỘT NĂM NGHỈ VIỆC VÀ THẢO LUẬN Ở HỘI TRƯỜNG VỀ DỰ ÁN LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/06/2015

Chiều ngày 22/06, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng,...

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM
👤Huy Vinh - Hồng Quân 🕔22/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 22/06, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

TUẦN LÀM VIỆC THỨ 5 QUỐC HỘI THẢO LUẬN NHIỀU ĐIỂM MỚI, TIẾN BỘ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
👤Văn Chính 🕔22/06/2015

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 đã đi gần đến những phiên thảo luận cuối cùng với việc thông qua nhiều nội dung quan trọng....

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI DÀNH NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT ĐẾN NHỮNG NGƯỜI LÀM BÁO
👤Mỹ Ngọc – Minh Quyên – Mạnh Việt 🕔21/06/2015

Trong những ngày diễn ra kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người làm báo nói chung và đội ngũ phóng viên, biên tập viên,...

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ LUẬT THÚ Y
👤Thành Nam - Huy Vinh - Mạnh Việt 🕔20/06/2015

Chiều ngày 19/06, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật nghĩa vụ quân sự (Sửa đổi); Luật Thú y và thảo luận ở hội trường về dự án Luật tạm giữ, tạm giam.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
👤Huy Vinh - Thành Nam 🕔20/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 19/06, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức chính quyền địa phương và thảo luận ở hội trường về Dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự....