KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII

BÁO CHÍ ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI
👤Thu Quỳnh 🕔19/06/2015

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trong cuộc trao đổi trực tiếp với phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam bên lề kì họp thứ 9 và cũng là nhận xét của đại biểu Huỳnh Thành Lập - Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh

QUỐC HỘI THÔNG QUA MỘT SỐ LUẬT
👤Huy Vinh - Thành Nam 🕔19/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 19/06, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức chính quyền địa phương và thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ
👤Bùi Cường - Anh Dũng - Lê Thanh - Quang Sỹ 🕔18/06/2015

Sáng 18-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phí và lệ phí. Các Đại biểu cho rằng, cần phải điều chỉnh danh mục của một số lĩnh vực như: nông nghiệp và phát triển nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm....

BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG NÓI VỀ DỰ THẢO LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ
👤Huy Vinh 🕔18/06/2015

Ngày 18-6-2015, Quốc hội thảo luận về Luật Phí và Lệ phí, phóng viên THQH VN phỏng vấn bên hành lang hội trường đại biểu Đinh La Thăng - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh

Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ DỰ ÁN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỬA ĐỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/06/2015

Cán bộ chấp pháp – những người thực thi pháp luật phải công tâm cũng như xử đúng tội và đảm bảo đúng pháp luật; nâng cao quyền con người; các trường hợp nên ghi âm ghi hình trong hoạt động tố tụng... là một số ý kiến của các đại biểu, luật sư về dự án Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Hải Yến - Lan Hương – Mạnh Việt 🕔18/06/2015

17-6. Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi....

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU LƯƠNG VĂN THÀNH, ĐẠI BIỂU HUỲNH NGỌC ÁNH VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
👤Tiến Cường 🕔17/06/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13,trong chiều 17/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi. Phóng viên Tiến Cường hiện đang có mặt tại quà nhà Quốc hội sẽ thông tin thêm cho quý vị và các bạn về buổi làm việc này.

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU TRIỆU LÀ PHAM, VŨ XUÂN TRƯỜNG VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Tiến Cường 🕔17/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc, hôm nay, Quốc hội dành 1 ngày thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi. Phóng viên Tiến Cường đang có mặt tại Nhà Quốc hội sẽ thông tin thêm cho quý vị và các bạn về nội dung làm việc này.

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/06/2015

Cán bộ chấp pháp – những người thực thi pháp luật phải công tâm cũng như xử đúng tội và đảm bảo đúng pháp luật; nâng cao quyền con người; các trường hợp nên ghi âm ghi hình trong hoạt động tố tụng... là một số ý kiến của các đại biểu về dự án Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỬA ĐỔI
👤Hải Yến - Lan Hương – Mạnh Việt 🕔17/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi.

QUỐC HỘI CÂN NHẮC KỸ LƯỠNG BỎ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH VỚI MỘT SỐ TỘI DANH
👤Bùi Cường – Hồng Quân – Hoàng Thuyên 🕔17/06/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá 13, hôm nay 16/6, Quốc hội giành 1 ngày làm việc tại hội trường thảo luận về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi)....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Bùi Cường – Hồng Quân – Hoàng Thuyên 🕔16/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc, 16-6, Quốc hội dành 1 ngày làm việc tại hội trường thảo luận về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)....

TỔNG HỢP PHIÊN THẢO LUẬN VỀ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Huy Vinh – Thành Nam – Mạnh Việt 🕔16/06/2015

Phát biểu tại nghị trường, các đại biểu cho rằng, nguyên tắc tranh tụng đã được thể hiện tương đối đầy đủ, việc áp dụng án lệ là bước tiến mới phù hợp với xu hướng quốc tế

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRẦN VĂN ĐỘ VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Ngọc Thạch 🕔16/06/2015

Sáng 16/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi). Phóng viên Ngọc Thạch đang có mặt tại Nhà Quốc hội sẽ thông tin thêm cho quý vị và các bạn về nội dung này.

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Tiến Cường 🕔15/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)....