KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII

VẤN ĐỀ BỨC CUNG, NHỤC HÌNH – NGUYÊN NHÂN TRỰC TIẾP DẪN ĐẾN VIỆC OAN SAI
👤Văn Chính- Hồng Quân 🕔06/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc ngày 05/06, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe và thảo luận về báo cáo của Ủy ban thường cụ Quốc hội về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự,...

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU LÊ THỊ NGA VỀ TÌNH HÌNH OAN SAI TRONG VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ
👤Thu Quỳnh 🕔05/06/2015

Chiều 5/6, Quốc hội tiếp tục và thảo luận về báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật....

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ TÌNH HÌNH OAN SAI TRONG VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ
👤Thu Quỳnh 🕔05/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, sáng 5/6 Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo qui định của pháp luật....

VẤN ĐỀ BỨC CUNG, NHỤC HÌNH - NGUYÊN NHÂN TRỰC TIẾP ĐẾN VIỆC OAN SAI
👤Văn Chính- Hồng Quân 🕔05/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 5/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe và thảo luận về báo cáo của Ủy ban thường cụ Quốc hội về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự,...

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI) VÀ DỰ ÁN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (SỬA ĐỔI)
👤Huy Vinh – Thành Nam – Chí Phương – Hoàng Thuyên 🕔05/06/2015

Chiều 4/6, Quốc hội làm việc tại tổ, cho ý kiến về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) và dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi).

CẦN THIẾT XÂY DỰNG SÂN BAY LONG THÀNH
👤Phi Long – Ngọc Duy 🕔05/06/2015

Việc đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Long Thành đã thu hút được nhiều ý kiến của đại biểu và cử tri cả nước. Đặc biệt là về cơ cấu nguồn vốn, chính sách giải phóng mặt bằng và hiệu quả về kinh tế xã hội của dự án mang lại....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH
👤: Lan Hương – Mạnh Việt 🕔05/06/2015

Cần đánh giá tác động về hiệu quả kinh tế, môi trường sau khi dự án hoàn thành tránh lãng phí; có phương án phân kỳ đầu tư phù hợp, huy động vốn theo phương thức nào hiệu quả......

Ý KIẾN ĐBQH VỀ DỰ ÁN LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI) VÀ DỰ ÁN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, chiều ngày 04/06, Quốc hội làm việc tại tổ, cho ý kiến về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) và dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)....

XÂY DỰNG CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH: CẦN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ
👤Lan Hương – Mạnh Việt 🕔04/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc sáng ngày 04/06 của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra Dự án Luật an toàn thông tin; nghe báo cáo, báo cáo giải trình,...

CƠ SỞ PHÁP L‎Ý CHO NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA MÌNH
👤Văn Chính- Thành Nam 🕔04/06/2015

Chiều ngày 03/06, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Trưng cầu ý dân. Đây là lần đầu tiên Dự án Luật trưng cầu ý dân được đưa ra Quốc hội thảo luận Luât....

CẦN QUY ĐỊNH CỤ THỂ TỶ LỆ PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU LÀ PHỤ NỮ, NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Mỹ Ngọc – Mạnh Việt 🕔04/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng nay, trong phiên thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân,...

DỰ THẢO LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
👤Mỹ Ngọc – Mạnh Việt 🕔03/06/2015

Quy định về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; Hội đồng bầu cử quốc gia, nguyên tắc,...

LUẬT HÀNG HẢI -CƠ SỞ ĐỂ VIỆT NAM HỘI NHẬP VỚI HÀNG HẢI THẾ GIỚI
👤Văn Chính - Huy Vinh - Anh Đức 🕔03/06/2015

Việc ban hành hai Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 1990 và bộ luật Hàng hải sửa đổi thay thế năm 2005 đã từng bước tiếp cận và chuẩn hóa các điều ước quốc tế về hàng hải vào hệ thống pháp luật hàng hải Việt Nam....

QUỐC HỘI NGHE TỜ TRÌNH DỰ ÁN LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM (SỬA ĐỔI)
👤Mỹ Ngọc – Mạnh Việt 🕔03/06/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13, sáng 03/06, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
👤Ngọc Thạch 🕔03/06/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 13, đầu giờ sáng 3/6, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân....