KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII

THẢO LUẬN TỔ DỰ ÁN LUẬT TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
👤Bùi Cường – Thành Nam 🕔03/06/2015

Chiều 2/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và dự án Luật tạm giữ tạm giam....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỬA ĐỔI
👤Bích Hạnh – Mạnh Việt 🕔03/06/2015

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng 2/6, Quốc hội thảo luận dự thảo Luật ngân sách nhà nước sửa đổi....

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ DỰ THẢO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI)
👤Thu Huyền 🕔03/06/2015

Đầu giờ sáng 2/6, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật ngân sách nhà nước sửa đổi....

ĐẢM BẢO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM
👤Bùi Cường – Hải Đăng 🕔02/06/2015

Dự án luật tạm giam, tạm giữ lần này được đánh giá có nhiều ưu điểm thể hiện đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giam, tạm giữ. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam phỏng vấn Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Hà – Công ty Luật Hà Đăng, Đoàn Luật sư Hà Nội

Ý KIẾN ĐBQH VỀ DỰ ÁN LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ VÀ DỰ ÁN LUẬT TẠM GIỮ, TẠM GIAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/06/2015

Chiều ngày 02/06, đại biểu Quốc hội làm việc ở tổ thảo luận dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Dự án Luật tạm giữ, tạm giam. Chúng tôi kết nối với phóng viên Thu Huyền đang có mặt ở hội trường Quốc hội để thông tin những nội dung thảo luận trong chiều nay tới quý vị và các bạn.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI)
👤Bích Hạnh - Mạnh Việt 🕔02/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu,...

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ ÁN LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ (SỬA ĐỔI)
👤Hải Yến – Mạnh Việt 🕔02/06/2015

Sáng ngày 01/06, Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

CẦN QUY ĐỊNH RÕ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐỒNG NHÂN DÂN CHUYÊN TRÁCH
👤Lan Hương - Mạnh Việt 🕔02/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, chiều ngày 01/06, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu,...

QUỐC HỘI THẢO LUẬN LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ (SỬA ĐỔI)
👤Hải Yến - Mạnh Việt 🕔01/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU NGUYỄN THANH THỦY VỀ DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ (SỬA ĐỔI)
👤Huy Vinh 🕔01/06/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, quốc hội khóa 13, sáng 01/06 các Đại biểu Quốc hội Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Chúng tôi kết nối với phóng viên Huy Vinh để thông tin thêm cho quý vị và các bạn về phiên họp này.

KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIII BƯỚC SANG TUẦN LÀM VIỆC THỨ 3
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/06/2015

Hôm nay01/06, ngày làm việc đầu tiên của tuần thứ 3, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, Quốc hội làm việc tại hội trường

TỔNG HỢP TUẦN LÀM VIỆC THỨ HAI KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/06/2015

Sự băn khoăn của các đại biểu về tình hình bội chi ngân sách; Cần quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thống kê,...

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT KẾ TOÁN VÀ DỰ ÁN LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ
👤Huy Vinh - Thành Nam 🕔30/05/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 29/05, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Kế toán và dự án Luật phí và lệ phí. Vấn đề được các đại biểu quan tâm đó là việc ban hành danh mục cụ thể các loại phí, lệ phí; việc phân cấp giữa Trung ương với địa phương...

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT KẾ TOÁN VÀ DỰ ÁN LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ
👤Huy Vinh - Thành Nam 🕔29/05/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, hôm nay 29/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Kế toán và dự án Luật phí và lệ phí. Vấn đề được các đại biểu quan tâm đó là việc ban hành danh mục cụ thể các loại phí, lệ phí; việc phân cấp giữa Trung ương với địa phương

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ LUẬT KẾ TOÁN VÀ DỰ ÁN LUẬT PHÍ, LỆ PHÍ
👤Tiến Cường 🕔29/05/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, quốc hội khóa 13, sáng 29/5, Quôc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán và dự án Luật phí, lệ phí....