KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
👤Phi Long -Mạnh Việt 🕔29/05/2015

Sáng 28/5, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật trưng cầu ý dân, nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo, thảo luận ở một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo

BỘI CHI NGÂN SÁCH VƯỢT XA NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI
👤Văn Chính - Mỹ Ngọc 🕔29/05/2015

Tiếp tục ngày làm việc của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, chiều 28/5 các đại biểu Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách năm 2013....

Ý KIẾN ĐBQH VỀ DỰ ÁN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/05/2015

Chiều nay Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe tờ trình dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013....

QUỐC HỘI NGHE TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN VÀ DỰ THẢO LUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
👤Phi Long 🕔28/05/2015

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 28/05, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật trưng cầu ý dân, nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo,...

Ý KIẾN ĐBQH VỀ BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUÂT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/05/2015

Tiếp tục chương trình làm việc sáng ngày 28/05, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đại biểu nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý Dự thảo Luât Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo và tiến hành thảo luận về dư thảo luật này....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Huy Vinh - Thành Nam - Bảo Thái - Mạnh Việt 🕔28/05/2015

Chiều ngày 27/05, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)....

ĐỀ NGHỊ QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
👤Bích Hạnh - Lê Thanh - Chí Phương 🕔28/05/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 27/05, Quốc hội làm việc tại Hội trường nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; thảo luận về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13,...

Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐBQH VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ ( SỬA ĐỔI )
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/05/2015

Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐBQH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2014-2015
👤Trương Song Hiền - Thùy Linh – Hải Yến 🕔28/05/2015

Tiếp tục kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2015....

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Hải Yến 🕔27/05/2015

Chiều 27/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Để thông tin chi tiết hơn về phiên thảo luận này cũng như những vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm, chúng tôi kết nối với phóng viên Hải Yến, đang có mặt tại Nhà Quốc hội để thông tin chi tiết.

Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/05/2015

Bên lề nghị trường Quốc hội, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 và năm 2015.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT, CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT VÀ PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/05/2015

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng 27/5, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Thảo luận ở hội trường về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016,...

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI NĂM 2016
👤Hải Yến 🕔27/05/2015

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 27/5, Quốc hội đã tiến hành Thảo luận ở hội trường về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật,...

TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TƯƠNG XỨNG VỚI QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO
👤Huy Vinh- Mạnh Việt 🕔27/05/2015

Ttrong phiên thảo luận sáng 26/5 tại Hội trường về Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi), nhiều đại biểu đề nghị cần câng cao tính pháp lý của báo cáo kiểm toán, làm rõ hơn nữa vấn đề trách nhiệm của kiểm toán nhà nước để tương xứng với quyền hạn được giao, cũng như vấn đề nguyên tắc hoạt động...

QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở TỔ VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Bùi Cường – Thành Nam 🕔27/05/2015

Chiều 26/5,...