KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII

Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
👤Trương Song Hiền - Hoàng Thái - Phi Long 🕔26/05/2015

Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐBQH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
👤Hải Đăng - Tú Anh – Ánh Dương 🕔26/05/2015

Nhiều doanh nghiệp ở nước ta mức độ hiểu biết kiến thức về hội nhập kinh tế ASEAN còn hạn chế, chỉ hoạt động ở mức độ chung chung.Chính phủ phải hết sức lưu ý đến việc tuyên truyền cho các doanh nghiệp về kiến thức phát triển kinh tế ASEAN....

Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
👤Song Hiền - Mỹ Phượng – Thanh Hải 🕔26/05/2015

Trong thời gian gần đây, trước tình trạng hàng loạt các vụ tai nạn lao động xảy ra với số lượng lớn và nghiêm trọng, gây ra những ảnh hưởng nặng nề cho người lao động, việc ban hành một đạo luật bao gồm những quy định cụ thể, chi tiết về vấn đề này là hoàn toàn cần thiết....

Ý KIẾN ĐBQH HỒ TRỌNG NGŨ VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/05/2015

Chiều ngày 26/05, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Bộ Luật hình sự sửa đổi. Và để thông tin chi tiết hơn về phiên thảo luận này cũng như những vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm, chúng tôi kết nối với phóng viên Thu Quỳnh, đang có mặt tại Nhà Quốc hội để thông tin chi tiết.

CẦN LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TƯƠNG XỨNG VỚI QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO
👤Huy Vinh-Anh Dũng-Minh Đức 🕔26/05/2015

Sáng ngày 26/05, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tờ trình dự án Luật phí, lệ phí; báo cáo thẩm tra dự án Luật phí, lệ phí; nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu,...

Ý KIẾN ĐBQH ĐỖ MẠNH HÙNG VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/05/2015

Sáng ngày 26/05, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật phí và lệ phí; đồng thời thảo luận về Dự án Luật kiểm toán Nhà nước (sửa đổi)....

Ý KIẾN ĐBQH VỀ DỰ ÁN LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/05/2015

Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn lao động đã liên tiếp xảy ra, chính vì vậy, việc Dự án Luật an toàn vệ sinh lao động được trình và bàn thảo tại kỳ họp lần này nhận được nhiều sự quan tâm của các Đại biểu Quốc hội. Bên lề nghị trường Quốc hội, nhóm PV thời sự đã ghi lại những ý kiến này.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH TẾ XÃ HỘI
👤Hải Yến 🕔26/05/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, chiều ngày 25/05, Quốc hội thảo luận tại tổ đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước 2014, tình hình thực hiện kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước đầu năm 2015....

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRƯƠNG MINH HOÀNG VỀ VẤN ĐỀ KINH TẾ XÃ HỘI
👤Ngọc Thạch 🕔25/05/2015

Thảo luận tại Tổ chiều 25/5, các đại biểu đã quan tâm, thảo luận nhiều vấn đề xung quanh việc tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, vấn đề quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
👤Ngọc Thạch 🕔25/05/2015

Tình hình phát triển kinh tế xã hội là một trong những nội dung quan trọng được đông đảo cử tri, doanh nghiệp và đại biểu Quốc hội quan tâm. Cần có cái nhìn tổng quát, sát thực về bức tranh kinh tế để có những giải pháp căn cơ, quyết sách đúng đắn cho giai đoạn ngắn hạn và dài hạn....

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2015

Chiều 25/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013....

Ý KIẾN CỬ TRI LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ VỀ DỰ THẢO LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2015

Liên quan đến vấn đề về Dự thảo Luật an toàn, vệ sinh lao động đã được các đại biểu thảo luận tại nghị trường trong phiên làm việc hôm nay. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận ý kiến cử tri xung quanh vấn đề này.

LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG: MỞ RỘNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
👤Uông Huyền - Hồng Quân 🕔25/05/2015

Vấn đề tai nạn lao động, trợ cấp cho người tai nạn lao động; kiểm soát bệnh nghề nghiệp; thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động; trách nhiệm của doanh nghiệp khám chữa bệnh cho người lao động; trách nhiệm của bộ, ngành,...

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
👤Ngọc Thạch 🕔25/05/2015

Nội dung phiên thảo luận về dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động

NHÌN LẠI TUẦN LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2015

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 đã kết thúc tuần làm việc đầu tiên. Nhiều vấn đề kinh tế - xã hội và dân sinh đã được đưa ra xem xét, trong đó có việc sửa điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 để người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần....