NGƯỜI ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

MỘT TẤM LÒNG THƯƠNG DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/01/2017

MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VỚI NHỮNG DẤU ẤN RIÊNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/01/2017

LẶNG LẼ PHÍA SAU DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/12/2016

NGƯỜI MANG HƠI THỞ CUỘC SỐNG ĐẾN NGHỊ TRƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/12/2016

THẮP ÁNH SÁNG TỪ NGUỒN NĂNG LƯỢNG QUÝ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/11/2016

CẤT CÁNH TỪ LÒNG DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2016

TRỌN MỘT VÒNG SON SẮT VỚI NHÂN DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/11/2016

ĐỂ CÀ MAU KHÔNG XA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/10/2016

ĐẠI BIỂU NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG – ĐI ĐẾN TẬN CÙNG LÒNG DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/10/2016

Tuần mới của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương bắt đầu với một lịch trình dày đặc công việc: Tiếp xúc cử tri, giám sát, tham gia hội thảo đóng góp xây dựng luật, họp uỷ ban…Là Phó trưởng đoàn chuyên trách nên khối lượng công việc của ông cũng nhiều hơn....

BƯỚC CHÂN NGƯỜI DÂN VẬN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/10/2016

MỘT TẤM LÒNG VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/10/2016

Hơn 40 năm làm cán bộ công đoàn, gần 20 năm làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Đặng Ngọc Tùng cứ tự nhiên mà tích cóp cho đời mình những tin yêu từ người lao động, và cũng đồng thời tích cóp cả những kỷ niệm quý về họ....

MỘT LỐI ĐI VỀ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/10/2016

KHÁT VỌNG LÀ ĐƯỢC CỐNG HIẾN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/10/2016

TRONG TIM TÔI LÀ BIỂN ĐẢO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/09/2016

NHỮNG NĂM THÁNG TƯƠI ĐẸP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/08/2016