NHẬT KÝ IPU

NHẬT KÝ IPU132 NGÀY 01-04
👤quochoitv 🕔02/04/2015

Sau 5 ngày làm việc tích cực, hiệu quả, Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132 đã chính thức bế mạc với việc ra Tuyên bố Hà Nội.

NHẬT KÍ IPU (31-03-2015)
👤quochoitv 🕔01/04/2015

NHẬT KÍ IPU NGÀY 30-03-2015
👤quochoitv 🕔31/03/2015

Phiên họp Đại hội đồng IPU thảo luận về các vấn đề khẩn cấp, cuộc họp của Ủy ban Thường trực IPU về Dân chủ và Nhân quyền, Ủy ban Thường trực IPU về Hòa bình và An ninh Quốc tế, Ủy ban Thường trực IPU về Phát triển Bền vững, Tài chính và Thương mại, Ủy ban dự thảo nghị quyết về chủ đề khẩn cấp,...

NHẬT KÝ IPU (29/03/2015)
👤quochoitv 🕔30/03/2015

NHẬT KÝ IPU (28/03/2015)
👤quochoitv 🕔29/03/2015

NHẬT KÝ IPU (27/03/2015)
👤quochoitv 🕔27/03/2015