PHIM TÀI LIỆU

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/07/2021

HỆ LỤY CỦA MA TÚY
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/06/2021

MỘT NHIỆM KỲ THÀNH CÔNG NHIỀU DẤU ẤN
👤Phan Hằng - Cao Hoàng 🕔25/03/2021

5 năm- một chặng đường không dài, nhưng là một chặng đường đầy thách thức và tự hào của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ghi dấu trí tuệ và tâm huyết của tập thể của Ủy ban....

QUỐC HỘI KHÓA XIV NHỮNG THÀNH TỰU VÀ DẤU ẤN NỔI BẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/03/2021

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC ĐẾN NĂM 2030
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/03/2021

Xác định rõ được tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh năng lượng, thời gian qua Đảng, Quốc Hội và Chính phủ đã có nhiều chủ trương chính sách và bố trí nguồn lực, tạo động lực cho ngành điện lực của Việt Nam phát triển....

ĐỔI MỚI TƯ DUY, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỂ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH KHÂU ĐỘT PHÁ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/02/2021

Đại hội 13 của Đảng đã thành công tốt đẹp, với việc thông qua các văn kiện về xác định tầm nhìn và chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước trong 5 và 10 năm tới, trong đó xác định phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong các đột phá chiến lược,...

TỪ SỚM, TỪ XA TỪ KHI NƯỚC CHƯA NGUY
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/02/2021

NGÀNH CÔNG THƯƠNG MỘT NĂM VƯỢT KHÓ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/02/2021

DẤU ẤN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/02/2021

BƯỚC TIẾN TRONG KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/02/2021

NÔNG NGHIỆP 2016-2020: DẤU ẤN TRỤ ĐỠ NỀN KINH TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/02/2021

Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016-2020, nông nghiệp Việt Nam có đủ cơ sở tiến tới nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng, hiệu quả cao....

UỶ BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI: VÌ NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/02/2021

NHỮNG NGƯỜI LÍNH GIỮA THỜI BÌNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/02/2021

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP ĐIỆN TỬ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2021

NHỮNG ĐIỂM SÁNG TRONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP VÀ QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/01/2021