PHIM TÀI LIỆU

NỤ CƯỜI BẢN EM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/12/2021

GIỮ HỒN DÂN TỘC TRÊN VÙNG ĐẤT TÂY NGUYÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/11/2021

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta chiếm khoảng ¾ diện tích tự nhiên và 1/3 dân số cả nước, trong đó có hơn 14 triệu đồng bào dân tộc thiểu số. Tây Nguyên là vùng đất có nền văn hóa đa dạng sắc màu của cộng đồng 49 dân tộc anh em....

DẤU ẤN NGÀY HỘI NON SÔNG TẠI QUẢNG NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/11/2021

DẤU ẤN NGÀY HỘI NON SÔNG TẠI QUẢNG NAM

THU HÚT ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/11/2021

NHÌN VỀ VIỆT NAM QUA KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2021

Với các nước trên thế giới, cụm từ "Công nghiệp văn hóa" đã không còn xa lạ nữa, nó trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế và có những đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của đất nước....

VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2021

TỰ HÀO NGƯỜI CON VÂN KIỀU MANG HỌ BÁC HỒ
👤Võ Linh - Đào Bảo 🕔09/11/2021

Tự hào người con vân kiều mang họ Bác Hồ

XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/11/2021

Với các nước trên thế giới, cụm từ "Công nghiệp văn hóa" đã không còn xa lạ nữa, nó trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế và có những đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của đất nước....

ĐỔI MỚI - NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/11/2021

THIỀN SƯ, QUỐC SƯ NGUYỄN MINH KHÔNG - NGƯỜI XIỂN DƯƠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội 🕔05/10/2021

LINH MỤC PHÊ-RÔ PHẠM BÁ TRỰC NGƯỜI ĐẠI BIỂU KÍNH CHÚA YÊU NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/10/2021

ĐƯA TIẾNG NÓI TỪ BẢN LÀNG ĐẾN VỚI NGHỊ TRƯỜNG QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/09/2021

Trang phục, ngôn ngữ, kiến trúc, ẩm thực, các câu hò điệu hát, hay phong tục tập quán ... của các dân tộc khác nhau trên cả nước đã tạo nên những nét phong phú và đặc sắc riêng có của nền văn hoá Việt Nam....

HUYỀN THOẠI THÀNH CỔ- QUẢNG TRỊ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/09/2021

Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã trở thành khúc tráng ca bất tử của dân tộc Việt Nam, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng....

DẤU ẤN NHIỆM KỲ ASOSAI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI PHỐI HỢP KTNN 🕔08/09/2021

ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở LÀO CAI
👤Vũ Thắng, Hồng Ngọc 🕔16/08/2021