PHIM TÀI LIỆU

HỖ TRỢ VỐN CHO NGƯỜI NGHÈO - GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/12/2018

THÀNH TỰU XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO SAU 30 NĂM ĐỔI MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/12/2018

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG - CẦN PHÂN BỐ NGUỒN VỐN PHÙ HỢP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/12/2018

GIẢM NGHÈO TỪ " CHO KHÔNG " SANG HỖ TRỢ CÓ ĐIỀU KIỆN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/12/2018

DU LỊCH CỘNG ĐỒNG MÔ HÌNH KINH TẾ HIỆU QUẢ CẦN NHÂN RỘNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/12/2018

ĐÀO TẠO NGHỀ - GIẢI PHÁP ĐẨY LÙI ĐÓI NGHÈO BỀN VỮNG CHO DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/12/2018

AN NINH LƯƠNG THỰC - BÀI TOÁN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/12/2018

TẠO KẾ SINH NHAI CHO NGƯỜI NGHÈO BẰNG CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/12/2018

PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/12/2018

BỆNH PHONG KHÔNG CÒN LÀ NỖI LO SỢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2018

Bệnh phong từng là nỗi khiếp sợ của bà con ở các buôn làng vùng sâu của Tây Nguyên. Những người bị bệnh phong từng bị kỳ thị, bị cách ly khỏi cộng đồng....

TALK CCHN : SINH KẾ BỀN VỮNG CHO DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2018

SÀNG LỌC TRƯỚC SINH GÓP PHẦN BẢO VỆ SỨC KHỎE CHO MẸ VÀ TRẺ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/12/2018

Thống kê cho thấy, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng hơn 40.000 trẻ bị dị tật bẩm sinh, tức là cứ 13 phút lại có một trẻ bị dị tật bẩm sinh được sinh ra....

DẤU ẤN CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2013 - 2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/01/2018